Celem Quick Check jest wytypowanie obszarów do poprawy. Audyt trwa zwykle 3 - 5 tygodni. Jest realizowany przez doświadczonego konsultanta i praktyka w dziedzinie logistyki. Następstwem zrealizowanego audytu są krótko i długoterminowe działania poprawiające efektywność logistyki w najważniejszych obszarach: infrastruktury logistycznej, organizacji logistyki, łańcucha dostaw oraz systemów IT.

Proces realizacji usługi

01 KONTEKST BIZNESOWY

Wywiady i obserwacje

02 PRZEGLĄD PROCESÓW I ORGANIZACJI

Ekspercka analiza kluczowych obszarów

03 WNIOSKI I REKOMENDACJE

Zadania obejmujące zmiany do wdrożenia w poszczególnych obszarach i procesach

04 WARSZTAT WYNIKOWY

Roadmapa i omówienie oczekiwanych efektów projektu

Rezultaty i efekty

  • Niezależna ocena obecnego stanu i procesów w organizacji
  • Wskazanie barier i ich przyczyn
  • Wskazanie kierunków działania w celu usunięcia barier
  • Uszeregowanie priorytetów i zależności
  • Zbudowanie w zespole świadomości priorytetów i celów organizaci

Case study

Oczekiwany 30% wzrost wydajności pracy magazynu w wyniku realizacji 24 zadań krótko i średnioterminowych.

Zobacz case study »

Okiem eksperta

Rozwiązania funkcjonujące już w przedsiębiorstwie (lepiej lub gorzej) często są uznawane za standard przez pracowników. Jednak szukanie krok po kroku przyczyn niesprawności procesu czy niedomagań technologii, zwłaszcza przez doświadczoną osobę dysponującą możliwością spojrzenia „z zewnątrz”, może przyczynić się do dużej optymalizacji i poprawy efektywności.

Witold Bachaj
Senior Consultant

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development