Co zyskujesz?

Wsparcie projektu, przedsięwzięcia, inwestycji, wdrożenia doświadczeniem i wiedzą menedżerów Chaingers, w formule współpracy adekwatnej do potrzeb Klienta.

Wartość: wysoka skuteczność przedsięwzięć i zmian dzięki doświadczeniu, zasoby (ludzie, know-how, narzędzia) dostępne od ręki

Dostarczamy: zasoby ludzkie, ich doświadczenie, wiedzę oraz narzędzia wspierające Klienta w skutecznym wdrożeniu rozwiązań

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Od:
Telefon:


Temat:

Powrót »

Jakie usługi realizujemy?

Project management »

Wdrożenie magazynu

Niezależne zarządzanie projektem wdrożeniowym, przy ewentualnym wsparciu koniecznych kompetencji i doświadczeń innych członków zespołu Chaingers.

Zarządzanie projektem, raportowanie wyników oraz koordynacja działań.

Przykładowe przedsięwzięcia w zakresie logistyki magazynowej:
• wsparcie uruchomienia magazynu
• realizacja przetargu na wyposażenie magazynu
• zakup i wdrożenie automatyki magazynowej
• nadzór nad wdrożeniem systemu WMS

Przykładowe typy projektów w obszarze łańcucha dostaw:
• realizacja przetargu na usługi logistyczne / outsourcing
• ocena i rekomendacja wyboru lokalizacji magazynowej
• przeprowadzka i konsolidacja magazynów

Interim management »

Zaangażowanie doświadczonego menedżera lub zespołu menedżerów logistyki i wejście w strukturę organizacyjną firmy, w celu zwiększenia efektywności logistyki magazynowej, wewnątrzzakładowej lub całościowego systemu logistycznego i osiągniecia uzgodnionych celów oraz KPI.

Przykładowy zakres działań interim management:
• transformacja systemu logistycznego / łańcucha dostaw
• przebudowa procesów logistycznych / magazynowych
• zmiana organizacji logistyki / działu logistyki
• wsparcie merytoryczne i kompetencyjne organizacji
• szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
• usprawnienie relacji logistyki z innymi działami w firmie

Project support »

Wsparcie projektu realizowanego przez klienta wiedzą i doświadczeniem na żądanie, w określonym trybie.

• Działania projektowe w trybie ‘standby’
• Rozliczenia w trybie ‘time & material’

Project supervision »

Nadzór merytoryczny Chaingers w trybie pracy warsztatowej lub konsultacji w projekcie zarządzanym przez Klienta.

Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

Więcej »

 

Automatyzacja magazynów