Co zyskujesz?

Wsparcie projektu, przedsięwzięcia, inwestycji, wdrożenia doświadczeniem i wiedzą menedżerów Chaingers, w formule współpracy adekwatnej do potrzeb Klienta.

Wartość: wysoka skuteczność przedsięwzięć i zmian dzięki doświadczeniu, zasoby (ludzie, know-how, narzędzia) dostępne od ręki

Dostarczamy: zasoby ludzkie, ich doświadczenie, wiedzę oraz narzędzia wspierające Klienta w skutecznym wdrożeniu rozwiązań

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

  Jakie usługi realizujemy?

  Project management »

  Niezależne zarządzanie projektem wdrożeniowym, przy ewentualnym wsparciu koniecznych kompetencji i doświadczeń innych członków zespołu Chaingers.

  Zarządzanie projektem, raportowanie wyników oraz koordynacja działań.

  Przykładowe przedsięwzięcia w zakresie logistyki magazynowej:
  • wsparcie uruchomienia magazynu
  • realizacja przetargu na wyposażenie magazynu
  • zakup i wdrożenie automatyki magazynowej
  • nadzór nad wdrożeniem systemu WMS

  Przykładowe typy projektów w obszarze łańcucha dostaw:
  • realizacja przetargu na usługi logistyczne / outsourcing
  • ocena i rekomendacja wyboru lokalizacji magazynowej
  • przeprowadzka i konsolidacja magazynów

  Interim management »

  Zaangażowanie doświadczonego menedżera lub zespołu menedżerów logistyki i wejście w strukturę organizacyjną firmy, w celu zwiększenia efektywności logistyki magazynowej, wewnątrzzakładowej lub całościowego systemu logistycznego i osiągniecia uzgodnionych celów oraz KPI.

  Przykładowy zakres działań interim management:
  • transformacja systemu logistycznego / łańcucha dostaw
  • przebudowa procesów logistycznych / magazynowych
  • zmiana organizacji logistyki / działu logistyki
  • wsparcie merytoryczne i kompetencyjne organizacji
  • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
  • usprawnienie relacji logistyki z innymi działami w firmie

  Project support »

  Wsparcie projektu realizowanego przez klienta wiedzą i doświadczeniem na żądanie, w określonym trybie.

  • Działania projektowe w trybie ‘standby’
  • Rozliczenia w trybie ‘time & material’

  Project supervision »

  Nadzór merytoryczny Chaingers w trybie pracy warsztatowej lub konsultacji w projekcie zarządzanym przez Klienta.

  Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

  Więcej »