Wyzwania i nasze cele

Dobrze zorganizowana logistyka, zarządzanie ryzykiem i właściwe decyzje w odniesieniu do całości biznesu firmy nie są możliwe bez komunikacji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi odpowiedzialnymi za operacje logistyczne, a pozostałymi częściami firmy (produkcja, sprzedaż, obsługa klienta, właściciele i zarząd). Wymaga to wysokiego poziomu świadomości ze strony logistyków - menedżerów łańcuchów dostaw oraz kadry zarządzającej magazynami i dystrybucją.

Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą, aby wzmacniać kompetencje logistyków w kontaktach i współpracy z otoczeniem biznesowym – otwarcie rozmawiać o oczekiwaniach, ograniczeniach oraz budować kulturę partnerskich relacji.

Logistycy, menedżerowie łańcuchów dostaw, kierownicy magazynów

– zyskują większą świadomość i przygotowanie do tworzenia partnerskich relacji z pozostałymi funkcjami w firmie.

Właściciele i zarządy przedsiębiorstw

– mają w logistykach partnerów do rozmowy z perspektywy wyzwań biznesowych

Naszą ambicją jest wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla całości przedsiębiorstw, wspieranie racjonalnej polityki inwestycyjnej, osiąganie porozumienia co do kierunków zmian i stabilności rozwoju, realizacji celów biznesowych.

Co robimy?

Chaingers' Day

• Kameralne spotkanie w doborowym gronie menedżerów
• Praktyczna wiedza – case studies z wdrożeń oczami klientów
• Wizyty w nowoczesnych centrach dystrybucyjnych
• Wymiana doświadczeń z liderami logistyki w swoich branżach
• Integracja i dobra zabawa, na luzie i z miłymi niespodziankami

Trendy i zmiany w logistyce to temat przewodni wydarzenia zorganizowanego specjalnie dla Klientów i Partnerów Chaingers w dniach 21-22 czerwca. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji »

logtok

Dyskusje integrujące doświadczenia ekspertów i praktyków ze strony zarządzania biznesem, logistyki magazynowej i technologii. Konkretne rozmowy, wymiana poglądów i perspektyw inspirują do lepszych działań i rozważnych decyzji.

Chaingers jest współtwórcą i partnerem merytorycznym cyklu realizowanego razem z Czasopismem Menedżerów Obiektów Magazynowych „Nowoczesny Magazyn” oraz Czasopismem Menedżerów Łańcucha Dostaw „Logistyka a Jakość”.

Modern Warehouse

Konsultanci Chaingers biorą, w różnej formie, udział w imprezie od wielu lat. W ostatniej edycji starszy konsultant logistyczny Chaingers Łukasz Musialski dzielił się swoimi eksperckimi doświadczeniami z projektowania magazynów automatycznych, a także moderował poświęcony tej tematyce panel dyskusyjny.

Wsparcie wiedzy

Planujemy realizację badań naukowych i współpracę w tym zakresie z uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczymi. Chcemy dzielić się wiedzą publikując artykuły i opracowania wynikające z naszego długoletniego doświadczenia i praktyki w szeroko rozumianej logistyce.

Integracja branży

Staramy się być aktywnie obecni wszędzie, gdzie możemy realizować idee integracji i rozwoju kompetencji w branży logistycznej, inspirować dyskusje i dzielić się doświadczeniami.