Wspieramy organizacje w skutecznym wdrażaniu zmian w logistyce od początku do końca całego procesu. Realizowane przez nas doradztwo logistyczne obejmuje wszystkie etapy, począwszy od właściwej oceny sytuacji, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa podejmowanych decyzji oraz opracowanie optymalnych konceptów i projektów, aż do pełnego wdrożenia nadzorowanego przez menedżerów i konsultantów z wieloletnim doświadczeniem.

Doradztwo logistyczne

Na czym polega doradztwo logistyczne? To przede wszystkim wieloaspektowe wsparcie organizacji w podejmowaniu optymalnych krótko- i długoterminowych decyzji w dotyczących logistyki magazynowej, produkcyjnej i dystrybucyjnej. Istotnym elementem usług doradztwa logistycznego Chaingers jest możliwość uzyskania praktycznego wsparcia również na etapie wdrożenia rekomendacji, strategii czy opracowanych przez Chaingers koncepcji.

Audyty i optymalizacje

Kluczowa usługa:

Quick Check logistyki »

Wartość: właściwa ocena sytuacji pozwalająca skupić się na priorytetach

Dostarczamy: niezależne wnioski i spójne rekomendacje w oparciu o zewnętrzne kompetencje i doświadczenie

Strategie i decyzje

Kluczowa usługa:

Strategia logistyczna »

Wartość: bezpieczeństwo podejmowania strategicznych posunięć

Dostarczamy: wypracowanie i ocena scenariuszy oraz uzasadnienie kluczowych decyzji

Koncepcje i projekty

Kluczowa usługa:

Masterplan magazynu »

Wartość: niezależne rozwiązania spełniające biznesowe wymagania

Dostarczamy: nowoczesne koncepcje, oparte na doświadczeniu i liczbach, realizujące cele logistyczne i biznesowe

Wdrożenia i wsparcie

doradztwo logistyczne konsulting logistyczny wdrożenia project management

Kluczowa usługa:

Wdrożenie magazynu »

Wartość: wysoka skuteczność przedsięwzięć i zmian dzięki doświadczeniu, zasoby (ludzie, know-how, narzędzia) dostępne od ręki

Dostarczamy: zasoby ludzkie, ich doświadczenie, wiedzę oraz narzędzia wspierające Klienta w skutecznym wdrożeniu rozwiązań

Cele doradztwa logistycznego

Celem jaki przede wszystkim stawimy sobie w ramach współpracy doradczej z naszymi klientami są wymierne rezultaty, wzrost efektywności procesów oraz bezpieczeństwo biznesu i rozwój organizacji dzięki sprawnej logistyce.

Zakres usług doradczych Chaingers

Specjalizujemy się w konsultingu i wdrożeniach we wszystkich kluczowych obszarach logistyki począwszy od logistyki magazynowej, w tym zastosowaniu i wdrożeniach automatyki magazynowej, dystrybucji i e-commerce, poprzez logistykę produkcji aż do logistyki transportu oraz w zakresie doradztwa łańcucha dostaw.

Doświadczenie i kompetencje konsultingowe

Specjalistyczne kompetencje we wszystkich kluczowych obszarach logistyki rozumianej jako zarządzanie operacjami i procesami związanymi z przepływem surowców, produktów, usług i informacji pozwalają nam realizować projekty doradcze i wdrożeniowe dla różnej wielkości organizacji, w Polsce i za granicą. Nasi konsultanci, oprócz kompetencji doradczych, posiadają również praktyczne doświadczenie w zarzadzaniu logistyką, a także łączeniu jej z innymi działami w przedsiębiorstwach. Dzięki temu możemy zagwarantować spójność i skuteczność proponowanych rozwiązań i koncepcji.

Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

Więcej »