Co zyskujesz?

Przełożenie założeń biznesowych na koncepcję lub projekt szczegółowy zgodnie z zasadami sztuki, najnowszym stanem technologii i doświadczeniem z wdrożeń.

Wartość: niezależne rozwiązania spełniające biznesowe wymagania

Dostarczamy: nowoczesne koncepcje, oparte na doświadczeniu i liczbach, realizujące cele logistyczne i biznesowe

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

  Jakie usługi realizujemy?

  Masterplan logistyczny magazynu »

  Kompleksowe projektowanie logistyki magazynowej składa się z:

  • analiza przepływów, prognozy, zapotrzebowania, wielkości magazynu,
  • kalkulacje finansowe CAPEX / OPEX / ROI,
  • rysunek layoutu, umiejscowienia stref, regałów, automatyki, ciągów komunikacyjnych,
  • inne elementy wpływające na optymalne i bezbłędne działanie magazynu.

  Masterplan logistyczny to projekt optymalizacji procesów, który może dotyczyć całego magazynu lub centrum dystrybucyjnego. Analogicznie można zdecydować się również na projektowanie centrów logistycznych lub wybranej strefy, bądź stref w magazynie, a także zakładów produkcyjnych z ich rozkładem, ciągów produkcyjnych i technologicznych, z logistyką zakładową/wewnętrzną. Projektowanie systemów i procesów logistycznych daje wiele możliwości, jednak zanim się do niego przystąpi, należy uwzględnić, m.in.

  • rodzaj produkcji,
  • branżę.
  • strukturę i wielkość działalności,
  • strukturę wytwarzania oraz samego produktu,
  • dostawców i odbiorców, a także ich wymagania,
  • odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych z perspektywy poziomu obsługi logistycznej
  • koszty obsługi logistycznej.

  Masterplan logistyczny magazynu obejmuje layout magazynu, czyli projekt optymalnego rozplanowania i zagospodarowania przestrzeni w magazynie. Składa się na niego rozmieszczenie stref i ciągów komunikacyjnych w sposób pozwalający na optymalizację zasobów (zwłaszcza przestrzeni) oraz realizowanych procesów logistycznych.

  Plan sieci dystrybucji

  Opracowanie optymalnego rozwiązania dla siatki dystrybucyjnej na poziomie punktów przeładunkowych / cross-doków, tras dostaw oraz całej sieci.

  Czynniki uwzględnione w procesie projektowania planu sieci dystrybucji:

  • cele biznesowe, w szczególności w obszarze sprzedaży
  • obecne oraz prognozowane przepływy towarowe i materiałowe
  • posiadane i planowane zasoby oraz warunki brzegowe dystrybucji
  • najlepsze praktyki i doświadczenie z realizowanych projektów

  Koncepcja logistyczna podstawą osiągnięcia wielowymiarowych efektów

  Opracowanie koncepcji logistyki dla obiektu magazynowego, zakładu produkcyjnego lub grupy obiektów funkcjonującej w ramach całościowej sieci dystrybucji i łańcucha dostaw firmy. Projekt koncepcyjny tworzony jest na podstawie analizy i prognozy przepływów, analizę obecnych zasobów i warunków brzegowych, a także wiedzę i doświadczenia z podobnych projektów.

  Przykładowe projekty koncepcyjne:

  • centrum usług fulfillment
  • logistyka zakładu produkcyjnego
  • lokalizacja cross-doków
  • zasady planowania tras dostaw

  Specyfikacja przetargowa

  Przełożenie masterplanu logistycznego magazynu lub zakładu produkcyjnego na język zapytania ofertowego.

  Dokładne sformułowanie składowych infrastruktury magazynowej i wyposażenia, w tym automatyki magazynowej, będące wynikiem optymalnego projektu funkcjonowania magazynu, stanowiącego spójną koncepcję do zaimplementowania.

  Specyfikacja przetargowa, poza wyposażeniem obiektów magazynowych i produkcyjnych, może także dotyczyć łańcucha dostaw oraz dystrybucji i obejmować na przykład usługi logistyczne, spedycję czy środki transportu.

  Specyfikacja umożliwia przeprowadzenie przetargu i zapewnia porównywalność ofert.

  Specyfikacja wymagań dla systemu WMS

  Projektowanie IT obejmuje także specyfikacje wymagań dla systemów wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw, dystrybucją i transportem oraz analizy biznesowe / BI w obszarze logistyki.

  Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

  Więcej »