Specjalizujemy się w konsultingu i wdrożeniach zmian w kluczowych obszarach logistyki począwszy od procesów magazynowania, poprzez logistykę procesów produkcji, logistykę transportu i dystrybucję, a skończywszy na optymalizacji całościowego łańcucha dostaw.

Magazyny dystrybucyjne i ecommerce

Specjalizacje: magazyny i centra logistyczne, logistyka magazynowa, optymalizacja procesów magazynowych, plan/layout magazynu, projektowanie magazynu, wyposażenie magazynu, automatyka magazynowa, zarządzanie magazynem, systemy WMS, oprogramowanie dla magazynów, wynajem powierzchni magazynowej, lokalizowanie magazynu, przetargi na wyposażenie

Magazyny firm produkcyjnych

Specjalizacje: magazyn produkcyjny, logistyka wewnętrzna, utrzymanie ruchu, logistyka procesów produkcji, zarządzanie produkcją, optymalizacja procesów produkcyjnych, koncepcje logistyki zakładów produkcyjnych, przetargi na wyposażenie, automatyka magazynowa

Łańcuch dostaw i dystrybucja

Specjalizacje: zarządzanie i optymalizacja łańcucha dostaw (supply chain), strategia łańcucha dostaw, projektowanie nowych łańcuchów dostaw, logistyka dystrybucji, logistyka transportu, kontroling logistyczny, polityka zakupów, umowy z dostawcami, sieci dystrybucji, sieci sprzedaży, modele siatek dystrybucji, umowy z dostawcami usług transportowych, analizy CoG, wybór lokalizacji magazynów i centrów logistycznych, planowanie tras dostaw, optymalizacja „ostatniej mili”

Społeczność i wymiana doświadczeń

Aktywności: konferencje, prelekcje, seminaria, panele dyskusyjne, publikacje eksperckie, badania własne, współpraca z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi, wsparcie projektów badawczych, integracja branży