Masterplan uwzględnia strukturę przepływów i zleceń, a także planowane wzrosty. Zapewnia bezpieczeństwo procesowe i biznesowe organizacji. Obejmuje wybór technologii, również pod względem elastyczności i dostępności. Realizowany jest dla nowego magazynu lub w celu reorganizacji już istniejącego.

Proces realizacji usługi

01 Analizy i prognozy

Analiza zamówień, rotacji, asortymentu wraz z modelowaniem

02 Proces doboru technologii

Wizja magazynu i dialog techniczny

03 Layout

Wizualna weryfikacja koncepcji - strefy, technologia, komunikacja, inne

04 Budżet i roadmapa

Kalkulacje kosztów inwestycyjnych i operacyjnych oraz cząstkowe ROI w procesach

Efekty

  • Najkorzystniejsze ekonomicznie i procesowo rozwiązanie
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni i pojemności oraz innych dostępnych zasobów
  • Uwzględnienie wymagań p.poż w projektowaniu
  • Uwzględnienie ograniczeń poszczególnych technologii
  • Decyzje niezależne od dostawców wyposażenia
  • Zapewnienie przyszłej elastyczności, etapowanie inwestycji
  • Bezpieczeństwo decyzji i inwestycji

Case study

Wydajność sortowania umożliwiająca wysyłkę 60 tys. jednostek dziennie z centrum logistycznego w Serbii.

Zobacz case study »

Okiem eksperta

Efektywność kosztowa i zapewnienie elastyczności to najczęstsze wymagania firm, dla których logistyka i odpowiedzialny za nią magazyn są istotną przewagą konkurencyjną.
Masterplan to sproceduralizowane poszukiwanie optymalnego rozwiązania. To narzędzia do analizy przepływów, sprawdzone metody rozwiązywania kompleksowych problemów, a także doświadczenie osób, które każdego roku projektują kilka magazynów w różnych branżach.

Łukasz Musialski
Senior Consultant

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Od:
Telefon:


Temat:

Powrót »