Konsultanci Chaingers są niezależni – nie reprezentują żadnych producentów ani dostawców, ani też nie pobierają prowizji od sprzedaży wyposażenia. Dzięki temu kierują się jedynie potrzebami i korzyściami swojego Klienta. W jego imieniu przeprowadzają kompletny przetarg na wybór technologii oraz porównują oferty. Ostatecznego wyboru dostawcy dokonuje Klient, na podstawie dostarczonych rekomendacji, a merytoryczny nadzór nad realizacją kontraktu przejmują ponownie Chaingers.

Proces realizacji usługi

01 SPECYFIKACJA

Jednoznaczny opis wymaganego wyposażenia zgodny z masterplanem, jako załącznik techniczny do przyszłych przetargów

02 PRZETARG I KONTRAKTOWANIE

Oparty na doświadczeniu, racjonalny wybór najlepszej oferty i bezpieczne zakontraktowanie dostaw

03 NADZÓR, MONTAŻE I ODBIORY

Monitorowanie zgodności zamówienia z dostawą, przeprowadzenie testów rozruchowych

04 URUCHOMIENIE

Adekwatne wsparcie w różnych obszarach - szkolenia, testy produkcyjne, etc.

Efekty

  • Spokój, zewnętrzne wsparcie kompetencji
  • Niezależne, obiektywne wsparcie
  • Zgodność wdrożenia z koncepcją logistyczną
  • Dostęp do doświadczenia i wiedzy adekwatnych dla danego przedsiębiorstwa
  • Realizacja harmonogramu wdrożenia zgodnie z kluczowymi dla Klienta terminami (np. data uruchomienia nowego obiektu)

Case Study

Optymalizacja powierzchni magazynowej dzięki maksymalizacji gęstości składowania i pierwsze w branży wdrożenie rozwiązania klasy Autostore.

Zobacz Case Study >>

Okiem eksperta

Masterplan to dopiero początek drogi do zbudowania magazynu. Po projekcie i wyborze wyposażenia, rozpoczyna się żmudny proces zakupowo-przetargowy i nadzór nad montażami. Wymaga to dużego zaangażowania oraz prowadzenia szczegółowego harmonogramu prac. Proces jest czasochłonny, może też być wyzwaniem dla osób, które nie posiadają wiedzy technicznej na temat kupowanego sprzętu.

Kazimierz Grabowski
Senior Consultant

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development