Co zyskujesz?

Niezależna ocena sytuacji obecnej z wypracowaniem propozycji zmian i usprawnień prowadzących do założonego celu.

Wartość: właściwa ocena sytuacji, pozwalająca skupić się na priorytetach

Dostarczamy: niezależne wnioski i spójne rekomendacje w oparciu o zewnętrzne kompetencje i doświadczenie

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Dziękujemy za wysłanie wiadomości!

Od:
Telefon:


Temat:

Powrót »

Jakie usługi realizujemy?

Quick Check logistyki »

Quick Check logistyki

Szybki audyt ekspercki, który obejmuje analizę oraz specjalistyczną ocenę wybranych procesów lub całej organizacji w celu wytypowania priorytetowych obszarów do poprawy.

W efekcie quick-check’u logistyki powstają rekomendacje i wynikające z nich krótko- i długoterminowe zadania w postaci roadmapy, poprawiające efektywność logistyki w najważniejszych obszarach: infrastruktury logistycznej, organizacji logistyki, łańcucha dostaw oraz systemów IT.

Rekomendacje mogą być wdrażane zarówno samodzielnie przez Klienta, jak również przy wsparciu konsultantów i menedżerów Chaingers »

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny przeprowadzany jest pod konkretny cel biznesowy i wyznacza perspektywę modernizacji procesów magazynowych, dystrybucyjnych lub logistyki produkcji w zależności od zdefiniowanego celu i zakresu audytu.

Rodzaje audytów logistycznych:
• audyt logistyczny całego przedsiębiorstwa / ekosystemu organizacji
• audyt systemu logistycznego / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji
• audyt logistyczny magazynu / procesów magazynowych
• audyt logistyczny produkcji / logistyki wewnątrzzakładowej
• inne audyty logistyczne, np. audyt zarządzania transportem

Aby zdobyć pełen obraz konieczne jest uwzględnienie w audycie kluczowych obszarów logistyki oraz ich powiązań ze sprzedażą, produkcją czy zakupami. Do kluczowych obszarów logistyki zaliczają się: infrastruktura logistyczna, organizacja logistyki, system logistyczny (łańcuch dostaw) oraz systemy IT.

Optymalizacja logistyki

Rozpoznanie oraz ocena potencjałów do optymalizacji i wyrostu wydajności procesu / procesów logistycznych z wykorzystaniem następujących metod i narzędzi:
• obserwacje i pomiary na miejscu
• mapy i modelowanie procesów, heatmapy
• statystyczne i ekonometryczne analizy danych
• analizy logistyki w kontekście całego biznesu (MOST)
• inne metody i narzędzia

Wynikiem optymalizacji logistyki są rekomendacje zmian przebiegu procesów oraz tzw. business case – szacowane koszty, zasoby i korzyści z usprawnienia.

Due dilligence w obszarze logistyki

Kompleksowy przegląd i ocena logistyki / łańcucha dostaw / dystrybucji / magazynu / logistyki produkcji firmy w ramach szerszego procesu due dilligence prowadzonego przez inwestora.

Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

Więcej »

 

Automatyzacja magazynów