Co zyskujesz?

Niezależna ocena sytuacji obecnej z wypracowaniem propozycji zmian i usprawnień prowadzących do założonego celu.

Wartość: właściwa ocena sytuacji, pozwalająca skupić się na priorytetach

Dostarczamy: niezależne wnioski i spójne rekomendacje w oparciu o zewnętrzne kompetencje i doświadczenie

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

  Jakie usługi realizujemy?

  Quick Check logistyki »

  Szybki audyt ekspercki, który obejmuje analizę oraz specjalistyczną ocenę wybranych procesów lub całej organizacji w celu wytypowania priorytetowych obszarów do poprawy.

  W efekcie quick-check’u logistyki powstają rekomendacje i wynikające z nich krótko- i długoterminowe zadania w postaci roadmapy, poprawiające efektywność logistyki w najważniejszych obszarach: infrastruktury logistycznej, organizacji logistyki, łańcucha dostaw oraz systemów IT.

  Rekomendacje mogą być wdrażane zarówno samodzielnie przez Klienta, jak również przy wsparciu konsultantów i menedżerów Chaingers »

  Audyt logistyczny

  Audyt logistyczny przeprowadzany jest pod konkretny cel biznesowy i wyznacza perspektywę modernizacji procesów magazynowych, dystrybucyjnych lub logistyki produkcji w zależności od zdefiniowanego celu i zakresu audytu.

  Rodzaje audytów logistycznych:
  • audyt logistyczny całego przedsiębiorstwa / ekosystemu organizacji
  • audyt systemu logistycznego / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji
  • audyt logistyczny magazynu / procesów magazynowych
  • audyt logistyczny produkcji / logistyki wewnątrzzakładowej
  • inne audyty logistyczne, np. audyt zarządzania transportem

  Aby zdobyć pełen obraz konieczne jest uwzględnienie w audycie kluczowych obszarów logistyki oraz ich powiązań ze sprzedażą, produkcją czy zakupami. Do kluczowych obszarów logistyki zaliczają się: infrastruktura logistyczna, organizacja logistyki, system logistyczny (łańcuch dostaw) oraz systemy IT.

  Optymalizacja logistyki

  Rozpoznanie oraz ocena potencjałów do optymalizacji i wyrostu wydajności procesu / procesów logistycznych z wykorzystaniem następujących metod i narzędzi:
  • obserwacje i pomiary na miejscu
  • mapy i modelowanie procesów, heatmapy
  • statystyczne i ekonometryczne analizy danych
  • analizy logistyki w kontekście całego biznesu (MOST)
  • inne metody i narzędzia

  Wynikiem optymalizacji logistyki są rekomendacje zmian przebiegu procesów oraz tzw. business case – szacowane koszty, zasoby i korzyści z usprawnienia.

  Due dilligence w obszarze logistyki

  Kompleksowy przegląd i ocena logistyki / łańcucha dostaw / dystrybucji / magazynu / logistyki produkcji firmy w ramach szerszego procesu due dilligence prowadzonego przez inwestora.

  Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

  Więcej »