Co zyskujesz?

Niezależna ocena sytuacji obecnej z wypracowaniem propozycji zmian i usprawnień prowadzących do założonego celu.

Wartość: właściwa ocena sytuacji, pozwalająca skupić się na priorytetach.

Dostarczamy: niezależne wnioski i spójne rekomendacje na podstawie zewnętrzne kompetencje i doświadczenie.

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

  Jakie usługi realizujemy?

  Quick Check logistyki »

  Szybki audyt ekspercki, który obejmuje analizę oraz specjalistyczną ocenę wybranych procesów lub całej organizacji w celu wytypowania priorytetowych obszarów do poprawy.

  W efekcie quick-check’u logistyki powstają rekomendacje i wynikające z nich krótko- i długoterminowe zadania w postaci roadmapy, poprawiające efektywność logistyki w najważniejszych obszarach: infrastruktury logistycznej, organizacji logistyki, łańcucha dostaw oraz systemów IT.

  Rekomendacje mogą być wdrażane zarówno samodzielnie przez Klienta, jak i również przy wsparciu konsultantów i menedżerów Chaingers »

  Audyt logistyczny, czyli proces oceny przepływu informacji

  Audyt logistyczny przeprowadzany jest pod konkretny cel biznesowy i wyznacza perspektywę modernizacji procesów magazynowych, dystrybucyjnych lub logistyki produkcji w zależności od zdefiniowanego celu i zakresu audytu. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się audyty procesów w swojej firmie, aby móc ulepszyć jej funkcjonowanie, a także zwiększyć zyski.

  Audyt magazynu dla firm chcących się rozwijać

  Niezależnie od tego, czy to niewielka działalność, czy też duże spółki, optymalizacja sieci dystrybucji to konieczność dla firm chcących się rozwijać. Każdy przeprowadzony audyt logistyczny magazynu pomoże zrozumieć, jak zwiększyć efektywność poszczególnych etapów produkcji czy dostaw. Jeśli chodzi o transport gotowych produktów do klientów hurtowych i detalicznych, audyt łańcucha dostaw może okazać się najskuteczniejszy.

  Rodzaje audytów logistycznych:
  • audyt logistyczny całego przedsiębiorstwa / ekosystemu organizacji
  • audyt systemu logistycznego / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji
  • audyt logistyczny magazynu / procesów magazynowych
  • audyt logistyczny produkcji / logistyki wewnątrzzakładowej
  • inne audyty logistyczne, np. audyt zarządzania transportem

  Co należy uwzględnić:

  Aby zdobyć pełen obraz działalności, konieczne jest uwzględnienie w audycie logistycznym w przedsiębiorstwie kluczowych obszarów logistyki oraz ich powiązań ze sprzedażą, produkcją czy zakupami. Do głównych obszarów logistyki zaliczają się: infrastruktura logistyczna, organizacja logistyki, system logistyczny (łańcuch dostaw) oraz systemy IT.

  Co daje optymalizacja procesów logistycznych?

  Optymalizacja procesów logistycznych umożliwia nie tylko skrócenie czasu niezbędnego na wykonanie danego zadania, ale także zwiększenie wydajności, i zadowolenia odbiorców. Należy również wspomnieć o optymalizacji kosztów logistycznych, np. poprzez zminimalizowanie błędów ludzkich, a tym samym marnotrawstwa. Dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznanie i ocena potencjałów do optymalizacji pracy magazynu, do której wykorzystuje się następujące metody i narzędzia:

  • obserwacje i pomiary na miejscu
  • mapy i modelowanie procesów, heatmapy
  • statystyczne i ekonometryczne analizy danych
  • analizy logistyki w kontekście całego biznesu (MOST)
  • inne metody i narzędzia

  Wynikiem optymalizacji pracy m.in. magazynów są rekomendacje zmian przebiegu procesów oraz tzw. business case – szacowane koszty, zasoby i korzyści z usprawnienia.

  Due dilligence w obszarze logistyki

  Kompleksowy przegląd i ocena logistyki / łańcucha dostaw / dystrybucji / magazynu / logistyki produkcji firmy w ramach szerszego procesu due dilligence prowadzonego przez inwestora.

  Automatyzacja magazynów

  • Maksymalizuj ROI i ogranicz utraconą sprzedaż
  • Zredukuj koszty pracy i powierzchni w magazynie
  • Zapewnij możliwość dalszego rozwoju biznesu

  Więcej »