Strategie logistyczne okazują się skuteczne w każdym przedsiębiorstwie, jednak aby tak się stało, trzeba nie tylko przeanalizować rynek, ale uwzględnić także wiele innych czynników. Nie zmienia to faktu, że zbiory wytycznych, czynniki sprawcze i podstawy pomagające w koordynacji celów, planów i ogólnego funkcjonowania firmy są kluczowe dla efektywnego działania. Oczywiście, strategia sieci dystrybucji będzie wyglądać inaczej w większości przypadków, dlatego tak ważne jest odpowiednie zaplanowanie.

Proces opracowania strategii logistycznej

01 KONTEKST I CEL BIZNESOWY

Rozpoznanie założeń i planowanego kierunku rozwoju firmy

02 KRYTERIA I ZAŁOŻENIA

Określenie czym kierujemy się przy ocenie scenariuszy

03 SCENARIUSZE I ICH OCENA

Wypracowanie, wstępna selekcja i ocena poszczególnych scenariuszy

04 REKOMENDACJE

Warsztat i prezentacja końcowa z wynikiem projektu

Efekty

  • Przygotowanie na rozwój/ekspansję
  • Realizacja właścicielskich założeń rozwoju biznesu
  • Świadoma decyzja biznesowa wagi średniej/ciężkiej
  • Klarowne przełożenie celu na kryteria decyzji
  • Dostosowanie się do sytuacji rynkowej (np. nagły wzrost zapasów lub sprzedaży, który wynika z sytuacji rynkowej)
  • Porzucenie ślepych ścieżek rozwoju

Case study

Zestaw rekomendacji w formie roadmapy i wybór optymalnego scenariusza realizacji operacji logistycznych

Zobacz Case Study >>

Okiem eksperta

Decyzje strategiczne są zwykle złożone. Z jednej strony mamy biznes, z drugiej kompleksowe i trudno porównywalne scenariusze. Poprzez doświadczenie, analizę i zdolności pozostania w rozważaniach na poziomie menedżerskim, sprowadzamy alternatywy do wspólnego mianownika.

Dariusz Kierski
Senior Consultant

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development