15 stycznia 2024
Projekt

POLSKA GRUPA ELEKTRYCZNA FORUM-RONDO SP. Z O.O. to dynamicznie powiększająca się sieć hurtowni elektrycznych, funkcjonująca od 1999 roku. Obecnie obejmuje 51 firm członkowskich, posiadających łącznie 150 punktów sprzedażowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

W listopadzie 2023 r. konsultanci Chaingers zakończyli dwuetapowy projekt dla firmy Forum Rondo polegający na:

  • szybkim audycie eksperckim (Quick Check) aktualnego układu logistyki firmy
  • opracowaniu strategii logistyki magazynowej

Quick Check polegał przede wszystkim na przeglądzie poszczególnych procesów magazynowych, dostępnej infrastruktury technicznej, systemu WMS, analizie zapasu i towarów wolnorotujących. Pozyskane obserwacje i wnioski pozwoliły wygenerować zestaw rekomendacji do wdrożenia ujętych w formie roadmapy na najbliższe kwartały.

W opracowaniu strategii logistyki magazynowej, konsultanci Chaingers dokonali analizy 5 różnych scenariuszy realizowania operacji logistycznych. Każdy scenariusz badano pod kątem potrzebnej powierzchni na najbliższe lata, możliwości rozbudowy, kosztów działania danego magazynu oraz zapewnienia wysokiego poziomu obsługi odbiorców. Szczegółowo przeprowadzona analiza SWOT wsparła proces decyzyjny w wyborze opcji, która w optymalny sposób będzie spełniać aktualne i planowane potrzeby biznesowe firmy Forum Rondo.