Celem wdrożenia automatyki magazynowej jest przede wszystkim usprawnienie i znaczące przyspieszenie procesów oraz redukcja pracy ludzkiej. Wdrożenie polega na wyposażeniu magazynów w zestaw automatycznie sterowanych urządzeń takich jak regały, windy, systemy zautomatyzowanego transportu, roboty oraz oprogramowanie. Elementy te wspierają lub samodzielnie realizują wybrane procesy magazynowe - przyjęcia z zewnątrz, transport wewnętrzny, składowanie, komplementację i przygotowanie do wysyłki.

Proces realizacji usług

01 BUSINESS CASE WDROŻENIA AUTOMATYKI

Weryfikacja potrzeb i potencjału automatyzacji, założenia projektu wdrożenia automatyki

02 MASTERPLAN ZAUTOMATYZOWANEGO MAGAZYNU

Optymalna koncepcja logistyczna, layout, dobór technologii, CAPEX, OPEX, ROI

03 PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWE AUTOMATYZACJI

Specyfikacja wyposażenia i rozwiązań, WMS design, dokumentacja przetargowa

04 WDROŻENIE AUTOMATYKI MAGAZYNOWEJ

Nadzór zakupów, montażu i rozruchu aż do osiągnięcia planowanych wydajności

Biznesowe podejście do automatyzacji

 • Uwzględnienie celów biznesowych i kierunków rozwoju sprzedaży firmy
 • Koncepcja niezależna od dostawców – zachowanie obiektywności w decyzjach inwestycyjnych i konkurencyjności w przetargach
 • Elastyczność i racjonalność wdrożonych rozwiązań, w tym rozbudowa i etapowanie inwestycji
 • Kalkulacje względnego ROI dla różnych technologii, łącznie z kosztem utrzymania
 • Weryfikacja dostępności technologii i wymagań instalacji poprzez otwarty dialog techniczny z potencjalnymi dostawcami
 • Roadmapa wdrożenia i analiza ryzyk uwzględniająca powiązania z innymi aspektami organizacji
 • Klarowna komunikacja dla decydentów ułatwiająca podjęcie decyzji inwestycyjnych

Efekty wdrożenia automatyki

 • Przyspieszenie realizacji procesów magazynowych
 • Lepszy poziom serwisu – w zaoszczędzonym czasie możliwa jest realizacja usług dodatkowych
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej
 • Redukcja pracochłonności ludzkiej
 • Lepsza kontrola procesów, pełny tracking oraz redukcja liczby błędów
 • Możliwość obsłużenia nagłych skoków sprzedaży bez utraty jakości procesów
 • Ograniczenie sprzedaży utraconej

Case study

Wydajność sortowania umożliwiająca wysyłkę 60 tys. jednostek dziennie i skrócony cut off time operatora logistycznego.

Zobacz case study »

Okiem eksperta

Jednym z kluczowych, choć trudnym do precyzyjnego wyliczenia parametrów przy decyzji o automatyzacji magazynu jest wartość sprzedaży utraconej na skutek wolniejszej realizacji, nieoptymalnych zasobów, a przede wszystkim niższego service level. Dlatego w praktyce najczęściej analizowane są koszty alternatywne jak wyższa pracochłonność czy przestrzeń magazynowa oraz czas zwrotu z inwestycji.

Łukasz Musialski
Senior Consultant

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development