Klient

Właściciel sklepów internetowych TaniaKsiazka.pl & Bee.pl. Na rynku od 2009 r. Jedna z największych firm e-commerce funkcjonujących w pn-wsch Polsce.
Magazyn o pow. 8 tys. m2.
W 2021 – 2,7 mln wysłanych zamówień.

Cel

Przeprowadzenie szybkiego audytu eksperckiego obecnego stanu logistyki magazynowej, w celu rozstrzygnięcia kwestii o znaczeniu operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Przygotowanie Glosel na rozwój organizacji.

Zakres

  • Stworzenie ogólnej charakterystyki biznesowej
  • Wylistowanie możliwych scenariuszy rozwoju logistyki
  • Ekspercka ocena obecnie funkcjonujących procesów i technologii, zarówno pod względem efektywności jak i jakości, zgodnie z kierunkiem przepływu towarów w magazynach
  • Obserwacja komunikacji wewnętrznej, struktury kadrowej, systemów IT w obszarze logistyki

Rezultat

  • 19 propozycji optymalizacji działań w obszarze dostaw, rozładunku, kompletacji, wysyłki i reklamacji – przewidywany 20-30% wzrost wydajności
  • Analiza SWOT rozbudowy magazynu w postaci antresoli wraz z analizą kosztową
  • Propozycja i porównanie innych dostępnych technologii takich jak szafy półautomatyczne czy shuttle pojemnikowy
  • Rekomendacje co do zmiany struktury zarządczej i wyoutsourcowaniu części usług

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development