Klient

MDH sp. z o.o. założona w 1998 r. dostarcza rozwiązania w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Producent artykułów ortotycznych, przedmiotów rehabilitacyjnych. Wchodzi w skład Grupy Meyra. Nowy magazyn MDH zlokalizowany w 7R Park Łódź West to centrum dystrybucyjne dla Europy Centralnej i Wschodniej o powierzchni ok. 10 000 m2.

Cel

Przygotowanie nowego magazynu do działania operacyjnego na podstawie wcześniej zrealizowanego przez Konsultanta Chaingers Masterplanu. Wsparcie w uruchomieniu nowego magazynu dotyczyło takich obszarów jak zakup wyposażenia, organizacja zasobów ludzkich, organizacja nowego obiektu.

Zakres

  • Szczegółowa specyfikacja wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia procesu przetargowego, wsparcie w zakupach i zakontraktowaniu dostaw
  • Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko kierownika magazynu
  • Zaprojektowanie organizacji magazynu, wsparcie przy wyborze systemu WMS

Rezultat

  • Zabezpieczenie właściwych kompetencji do operacyjnego prowadzenia magazynu
  • Zapewnienie właściwej sekwencji i bezpieczeństwa dostaw wyposażenia o wartości kilkuset tysięcy EUR
  • Zapewnienie spójności wdrażanego systemu WMS z koncepcją procesową Masterplanu

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development