26 kwietnia 2023
Publikacja

Nie zawsze warto wybierać rozwiązania, które wydają się katalogowym rozwiązaniem danego problemu. Czasem zrobienie kroku wstecz i rozważenie procesów częściowo manualnych daje lepszą wartość dodaną i lepszy czas zwrotu z inwestycji – to wnioski z bardzo ciekawego case study opublikowanego właśnie przez Łukasza Musialskiego w artykule na LinkedIn »