9 listopada 2023
Projekt

Petralana S.A. – polski producent mineralnej wełny skalnej w oparciu o naturalne surowce, z pomocą zespołu Chaingers podjął działania mające na celu wzmocnienie swoich mocy produkcyjno-magazynowych.

Celem projektu jest stworzenie koncepcji logistyki zakładowej i magazynowej w związku z rozbudową fabryki o nową halę produkcyjną w Bytomiu.

Działania skupiają się w obszarze czterech etapów i obejmują m.in. realizację feasibility study dotyczącego różnych technologii magazynowych oraz wybór optymalnej opcji.

Rezultatem wspólnych działań jest zabezpieczenie zdolności Petralana S.A. do obsługi logistycznej podczas całego projektu – zarówno w czasie rozbudowy hali jak i po jej uruchomieniu.