Co zyskujesz?

Wsparcie projektu, przedsięwzięcia, inwestycji, wdrożenia doświadczeniem i wiedzą menedżerów Chaingers, w formule współpracy adekwatnej do potrzeb Klienta.

Wartość: wysoka skuteczność przedsięwzięć i zmian dzięki doświadczeniu, zasoby (ludzie, know-how, narzędzia) dostępne od ręki

Dostarczamy: zasoby ludzkie, ich doświadczenie, wiedzę oraz narzędzia wspierające Klienta w skutecznym wdrożeniu rozwiązań

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Jakie usługi realizujemy?

Project management »

Niezależne zarządzanie projektem wdrożeniowym, przy ewentualnym wsparciu koniecznych kompetencji i doświadczeń innych członków zespołu Chaingers.

Zarządzanie, raportowanie i koordynacja działań.

Przykładowe przedsięwzięcia:
• zakup i wdrożenie automatyki magazynowej
• przeprowadzka i konsolidacja magazynów
• wdrożenie systemu WMS

Interim management »

Wejście w strukturę organizacyjną firmy, w celu:
• przebudowy procesów, organizacji
• wsparcia merytorycznego organizacji
• szkolenia ludzi
• przebudowy relacji logistyki z innymi komórkami w firmie

Osiągnięcie uzgodnionych KPI.

Project support »

Wsparcie projektu realizowanego przez klienta wiedzą i doświadczeniem na żądanie, w określonym trybie.

• Działania projektowe w trybie ‘standby’
• Rozliczenia w trybie ‘time & material’

Project supervision »

Nadzór merytoryczny Chaingers w trybie pracy warsztatowej lub konsultacji w projekcie zarządzanym przez Klienta.