12 marca 2024
Projekt

Folkstar to sieć sklepów z polską sztuką ludową i pamiątkami oferująca ludowe rękodzieło oraz ozdoby, ceramikę, stroje ludowe i wiele innych wyrobów bazujących na wzorach ludowych z Łowicza i innych regionów Polski, m.in. kaszubskich, kurpiowskich, podhalańskich, kujawskich, opolskich.

Quick Check, czyli szybki audyt ekspercki zrealizowany dla Folkstar przez Witolda Bachaja polegał na przeglądzie i ocenie obecnie funkcjonującej logistyki magazynowej, w celu wypracowania adekwatnych rekomendacji w krótkim i średnim okresie. Obszary jakie wzięto pod lupę to m.in.:

  • Procesy i operacje magazynowe
  • Struktura, przepływ informacji, standardy i procedury
  • System IT
  • Procesy i operacje w obszarze zakupowym

Rezultatem był zestaw rekomendacji, również w formie road mapy rozłożonej w czasie, które przygotują do rozwoju logistykę magazynową firmy Folkstar.

Specyfikacja do wyboru systemu WMS prowadzona przez Kazimierza Grabowskiego, jako wypadkowa Quick Check, to przede wszystkim zmapowanie procesów oraz określenie wymagań typu „must have” i „nice to have” stawianych potencjalnemu systemowi. Taka specyfikacja to podstawa do uruchomienia sprawnego procesu przetargowego.