Problemy i wzywania

Od magazynów produkcyjnych (wyroby gotowe, komponenty, surowce, materiały i utrzymanie ruchu) zależy to, czy plany produkcyjne zostaną zrealizowane i czy ich szybka zmiana jest możliwa. Miejsca na produkcji jest zawsze za mało.

Zarząd firmy

Zapewnienie ciągłości produkcji i bezpieczeństwa zasileń, a z drugiej strony utrzymywanie zdolności dostaw do klientów, włączając w to nie tylko produkcję własną, ale zazwyczaj również towary handlowe.

Dyrektor logistyki

Zwykle magazyn jest zbyt mały w stosunku do zapotrzebowania buforowania produkcji. Powierzchnia produkcyjna zawsze będzie mieć wyższą rangę niż przestrzeń magazynowa, w której coraz trudniej się pomieścić i zapewnić zdolność operacyjną niezbędną do obsługi produkcji. Często występuje także problem niespójności informacji i stanu faktycznego, odnośnie tego, co jest w magazynie.

Dyrektor produkcji

Kluczowe jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych i możliwość szybkiego reagowania na zmiany planu produkcyjnego. Ponadto, ważna jest płynność przepływów pomiędzy strefami i monitorowanie zużycia komponentów wydanych już z magazynu.

Jak możemy pomóc?

Audyty i optymalizacje »

• Quick-check logistyki magazynowej
• Audyt logistyczny magazynu
• Optymalizacja procesu

Strategie i decyzje »

• Opłacalność wdrożenia automatyzacji
• Wyliczanie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową
• Analiza ‘rozbudowa czy outsourcing’

Koncepcje i projekty »

• Layout / Masterplan logistyczny magazynu
• Koncepcja logistyki zakładu produkcyjnego
• Specyfikacja wyposażenia / dokumentacja przetargowa
• WMS design

Wdrożenia i wsparcie »

• Podwyższanie efektywności magazynu (interim management)
• Realizacja przetargu na wyposażenie
• Nadzór montażu i odbiór wyposażenia
• Wsparcie uruchomienia magazynu (project management)