Co zyskujesz?

Niezależna ocena sytuacji obecnej z wypracowaniem propozycji zmian i usprawnień prowadzących do założonego celu.

Wartość: właściwa ocena sytuacji, pozwalająca skupić się na priorytetach

Dostarczamy: niezależne wnioski i spójne rekomendacje w oparciu o zewnętrzne kompetencje i doświadczenie

Kontakt w sprawie oferty

Bartosz Jacyna
Partner, Business Development

Jakie usługi realizujemy?

Quick Check logistyki »

Szybki audyt ekspercki, który obejmuje analizę oraz specjalistyczną ocenę procesów wg stanu obecnego w celu wytypowania priorytetowych obszarów do poprawy.

W efekcie quick-check’u logistyki powstają rekomendacje i wynikające z nich krótko- i długoterminowe zadania w postaci roadmapy, poprawiające efektywność logistyki.

Rekomendacje mogą być wdrażane zarówno przez Klienta jak i przez Konsultanta Chaingers.

Audyt logistyczny

• przeprowadzany jest pod konkretny, zdefiniowany cel biznesowy
• wyznacza perspektywę modernizacji procesów (w zależności od celu i zakresu) logistyki produkcji, magazynowych, dystrybucyjnych

Aby zdobyć pełen obraz, konieczne jest uwzględnienie w audycie kluczowych obszarów logistyki i ich powiązań ze sprzedażą / produkcją / zakupami, na które składają się: infrastruktura logistyczna, organizacja logistyki, system logistyczny (łańcuch dostaw) i system IT.

Optymalizacja

Rozpoznanie (poprzez obserwacje i pomiary, mapy procesu, heatmapy, analizy statystyczne, analizy MOST lub inne) oraz ocena potencjałów optymalizacji procesu.

Wynikiem są rekomendacje optymalnego przebiegu procesów i tzw. business case - szacowane koszty, zasoby i korzyści z usprawnienia.

Due dilligence w obszarze logistyki

Przegląd i ocena logistyki / łańcucha dostaw / magazynu / dystrybucji danej firmy w ramach szerszego procesu due dilligence.